SOLUCIONS IDÒNIES AMB EL SUPORT PERSONALITZAT DE NORMA

Solucions en Ciberseguretat

Com a conseqüència del creixement accelerat dels sistemes de comunicacions basats en xarxes sense fils, així com l’exponencial creixement del nombre de dispositius IoT connectats a Internet i els elevats riscos de seguretat que això comporta, Norma ha focalitzat el desenvolupament de productes en tres grans línies:

SEGURETAT DE XARXES INALÀMBRIQUES

wireless security

SEGURETAT DE IoT / IIoT

CONSULTORIA EN CIBERSEGURETAT

Consultoria en ciberseguretat